HİZMETLERİMİZ

Finansal Yönetim

Makro Ekonomik

 • Finansal Piyasalar Danışmanlığı
 • Projeksiyon ve Senaryo Analizi
 • Makro Risk Analizi

Uluslararası Pazar

 • İhracatta Pazar Çeşitlendirme
 • Uluslararası Pazar Modelleme ve Rekabet Analizi
 • Global Yatırım Stratejileri

Finansal Raporlama

 • IFRS Uyumlaştırma
 • KPI Yapılandırma
 • Vergi Danışmanlığı
 • ERP Süreç Tasarımı

Finansal Analiz

Yatırım Projeleri

 • Finansal Modelleme
 • Proje Fizibilite Değerlendirmesi
 • Proje Finansmanı Süreci Yönetimi
 • Banka Fizibilite Raporları

Birleşme ve Satınalma

 • Şirket Değerleme
 • Yasal ve Finansal İnceleme
 • Kredi finansmanı
 • Mezzanine Finansman

Halka Arz

 • Sermaye Yapılandırılması
 • SPK Mevzuatına Uyum

Proje Yönetimi

Bölgesel Rekabet Edebilirlik

 • KOBİ Kapasite Geliştirme
 • Kredi ve Fon Yönetimi Eğitimleri

Kamu Maliyesi

 • Kamu Maliyesi Danışmanlığı
 • Gelir Politikaları Danışmanlığı

Yerel Yönetimler

 • Satın Alma Süreç Tasarımı
 • Hukuki Uygunluk Denetimi

Sivil Toplum

 • Donör Kaynaklı Hibeler
 • STK Kapasite Geliştirme

Eğitim ve Uyumlaştırma

Eğitim

 • Finansal Okuryazarlık Eğitimleri
 • Değer Akış Şeması Eğitimi

Harcama Teyidi

 • EuropeAid Hizmet Sözleşmeleri
 • Hibe Programları

İç Kontrol

 • İş Süreci Haritalaması
 • Uyumlaştırma ve Entegrasyon
 • Satın Alma Denetimi

KVKK

 • Prosedürlerin Hazırlanması
 • Risk Değerlendirmesi
 • İş Süreçlerinin KVKK’ya Göre Yapılandırılması

REFERANSLARIMIZ

  ADDRES

  235. Cad. Plenty Plaza No:9/14 Yukarı Öveçler Çankaya Ankara/TÜRKİYE

  TELEFON

  +90 312 473 5727

  E-POSTA

  info@ankadea.com