Makro Ekonomik

 • Finansal Piyasalar Danışmanlığı
 • Projeksiyon ve Senaryo Analizi
 • Makro Risk Analizi

Uluslararası Pazar

 • İhracatta Pazar Çeşitlendirme
 • Uluslararası Pazar Modelleme ve Rekabet Analizi
 • Global Yatırım Stratejileri

Finansal Raporlama

 • IFRS Uyumlaştırma
 • KPI Yapılandırma
 • Vergi Danışmanlığı
 • ERP Süreç Tasarımı

Yatırım Projeleri

 • Finansal Modelleme
 • Proje Fizibilite Değerlendirmesi
 • Proje Finansmanı Süreci Yönetimi
 • Banka Fizibilite Raporları

Birleşme ve Satınalma

 • Şirket Değerleme
 • Yasal ve Finansal İnceleme
 • Kredi finansmanı
 • Mezzanine Finansman

Halka Arz

 • Sermaye Yapılandırılması
 • SPK Mevzuatına Uyum

Bölgesel Rekabet Edebilirlik

 • KOBİ Kapasite Geliştirme
 • Kredi ve Fon Yönetimi Eğitimleri

Kamu Maliyesi

 • Kamu Maliyesi Danışmanlığı
 • Gelir Politikaları Danışmanlığı

Yerel Yönetimler

 • Satın Alma Süreç Tasarımı
 • Hukuki Uygunluk Denetimi

Sivil Toplum

 • Donör Kaynaklı Hibeler
 • STK Kapasite Geliştirme

Eğitim

 • Finansal Okuryazarlık Eğitimleri
 • Değer Akış Şeması Eğitimi

Harcama Teyidi

 • EuropeAid Hizmet Sözleşmeleri
 • Hibe Programları

İç Kontrol

 • İş Süreci Haritalaması
 • Uyumlaştırma ve Entegrasyon
 • Satın Alma Denetimi

KVKK

 • Prosedürlerin Hazırlanması
 • Risk Değerlendirmesi
 • İş Süreçlerinin KVKK’ya Göre Yapılandırılması

Müşteri Odaklı Yaklaşımımız

Hizmetlerimizi sunarken, müşterilerimizle olan iletişimimizde onları odak noktasına koymamız işimizin kalitesine yönelik en önem verdiğimiz standarttır. Sunduğumuz hizmetin müşterilerimize sağladığı katma değerin temeli bu özen gösterdiğimiz iletişime dayanmaktadır.

REFERANSLARIMIZ

  ADDRES

  235. Cad. Plenty Plaza No:9/14 Yukarı Öveçler Çankaya Ankara/TÜRKİYE

  TELEFON

  +90 312 473 5727

  E-POSTA

  info@ankadea.com